במקום מתנה לחג
הצעה לחברות ולידידות 'קולך'
המשך קריאה
השמיעי את הקול
המועמדות לוועד 'קולך' החדש
המשך קריאה
שמחת תורה התשע"ה
רשימת מניינים לנשים
המשך קריאה
מרכז מנהיגות ‘קולך’
"אמר הקדוש ברוך הוא: מי שהוא יודע לרעות הצאן,
איש לפי כחו, יבא וירעה בעמי..." (שמות רבה ב',ב')
המשך קריאה
תל"ם - תכניות החינוך של 'קולך'
לנערות, לנערות בסיכון ולנערים
המשך קריאה