יש לך הצעה לכנס קולך?
לטופס ההגשה
המשך קריאה
מרכז מנהיגות ‘קולך’
"אמר הקדוש ברוך הוא: מי שהוא יודע לרעות הצאן,
איש לפי כחו, יבא וירעה בעמי..." (שמות רבה ב',ב')
המשך קריאה
תכנית תל"ם
תכנית חינוכית לנוער
המשך קריאה