מרכז מנהיגות ‘קולך’
"אמר הקדוש ברוך הוא: מי שהוא יודע לרעות הצאן,
איש לפי כחו, יבא וירעה בעמי..." (שמות רבה ב',ב')
Learn More
השמיעי את הקול
המועמדות לוועד 'קולך' החדש
Learn More
תל"ם - תכניות החינוך של 'קולך'
לנערות, לנערות בסיכון ולנערים
Learn More
בית מדרש
"לפיכך ניתנה תורה לנשים תחילה" (ויקרא רבה)
Learn More
צדק ומשפט
"ועשית הישר והטוב" (דברים ו, י"ח)
Learn More