קמפיין המימון לקרן
עזרי לנו לסייע לנשים במצוקה
המשך קריאה
מרכז מנהיגות ‘קולך’
"אמר הקדוש ברוך הוא: מי שהוא יודע לרעות הצאן,
איש לפי כחו, יבא וירעה בעמי..." (שמות רבה ב',ב')
המשך קריאה
תל"ם - תכניות החינוך של 'קולך'
לנערות, לנערות בסיכון ולנערים
המשך קריאה