ארכיון טעמי המקרא

אספנו מקבץ של דוגמאות קריאה בתורה ובמגילות על ידי נשים חזניות ומובילות תפילה. כאן תוכלי להכין את עצמך לקריאה בתורה בבית הכנסת ובמניין הנשים בקהילה שלך