קריאה בתורה

זכור

וזאת הברכה

זאת הברכה מ וללוי אמר

זאת הברכה וליוסף אמר

זאת הברכה ולזבולון אמר

זאת הברכה ולדן אמר

טעמי המקרא

חיי שרה

שמע ישראל

שמע פרשת ציצית

והיה עם שמוע