קריאת הפטרות

ברכות ההפטרה

ברכות אחרי ההפטרה

טעמי ההפטרה

הפטרת זכור

ערב ראש חודש

שבת ראש חודש