הפרדה באקדמיה

סוגיית ההפרדה היא גם אחת הסוגיות המורכבות בשיח הציבורי והיא עולה חדשות לבקרים בכל תחומי החיים, ממופעי בידור ועד אוטובוסים. ייחודית היא סוגיית ההפרדה באקדמיה.

האקדמיה הישראלית היא במהותה מרחב ליברלי, וככזו נושא ההפרדה בין המינים זר לה. עם זאת לצורך שילוב חרדים בשדרות ההשכלה והתעסוקה בישראל, האקדמיה הציעה מסלולי לימוד לחרדים בהפרדה בין גברים ונשים. עם השנים הדרישה להפרדה מתרחבת, ועל כך מוחים ארגוני הנשים בשל הזליגה של ההפרדה למרחבי הקמפוס ובעיקר למצב של אפליה בתעסוקת נשים מכיוון שהסטודנטים החרדים מסרבים ללמוד אצל מרצות ובכך פוגעים בהעסקה שלהן ומביאים להדרת נשים. קולך הצטרפה לעתירה אשר נידונה במשך מספר שנים, וב 13 ביולי 2021, פסק בגץ כי ההפרדה תהיה מידתית: הכיר בזכותם של החרדים ללמוד באופן שלא מאיים על אורחות חייהם, לטובת הערך החשוב של שילובם בתעסוקה, אבל אסר על הדרת המרצות ובנוסף סייג את ההפרדה בתארים מתקדמים. הפסיקה הזו התקבלה כפסיקה מידתית שלוקחת בחשבון את צרכי החרדים וגם מונעת אפליית נשים.

אקטיביזם ושיח ציבורי

אמנת איסטנבול

בסוף שנת 2021 ישראל הצטרפה לאמנת איסטנבול למאבק באלימות במשפחה. אלה עיקרי האמנה

מוטרדים מההטרדות המיניות

היה מקום לצפות לכך שאורח החיים ההלכתי יהווה מקדם הגנה משמעותי לגברים מפני עבירות מין, ובכל זאת אין פני הדברים כך. הרב רונן לוביץ כותב על אירועי השעה

קידום חקיקה ופעילות פרלמנטרית

הרוח הגבית שהארגונים החברתיים נותנים לחברי הכנסת מסייעת ומשקפת את דעת הקהל ומשפיעה על הצבעות במשכן ומקדמת העברת חוקים

עתירות משפטיות

קולך פועלת מראשית הקמתה לשינוי המציאות החברתית בזירות ציבוריות רבות ומול הרשויות, כמובילה או בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, באמצעים של קידום חקיקה פרלמנטרית, נוכחות בוועדות הכנסת לקידום מעמד האישה, והגשת או ליווי עתירות לבג"צ בסוגיות שונות הנוגעות לזכויות נשים דתיות ושאינן דתיות.

תפילת נשים בכותל

תפילת נשים בכותל

בג"ץ קול ברמה

בג"ץ קול ברמה

בג"ץ הבוגדת

בג"ץ הבוגדת