שבת דורשות טוב

על הפרויקט

שבת דורשות טוב הינה יוזמה של ארגון קולך בשיתוך מת"ן, מדרשת עין הנצי"ב, מדרשת לינדנבאום, ישיבת דרישה בראש צורים, בית מדרש הראל וארגון רבני בית הלל. מהות השבת היא לחבר בין קהילות לבין למדניות המתארחות ביישובים ברחבי ארץ, ומעבירות שיעורים לכלל הקהילה.

שבת "דורשות טוב" שמה זרקור של השתתפותן של נשים בהנהגה הרוחנית של הקהילה, ויצרה תהליכי עומר בקהילות רבות בציבור הדתי הלאומי. באותן קהילות, לעורר צורך לענות על השאלה המעשית, ולא רק התיאורטית, האם ובאיזה אופן נותנים לנשים את הבמה כדי להעביר שיעורים ודברי תורה במסגרת הקהילה. התקיימו אספות וועדים בנושא; נכתבו פסקי רבנים, וקבוצות שונות בתוך הקהילות נדרשו לתת את הדעת ולקבל הכרעות; ומעל לכל נושא המנהיגות הנשית הרוחנית עלה לסדר היום בעשרות קהילות, בהם התדיינו בשאלות הנכונות לשתף נשים כמנהיגות וכמגידות שיעורים בקהילותיהם.

שבתות דורשות טוב

שבת דורשות טוב תשפ"ב (2022), פרשת שמיני, כ"ב-כ"ג באדר ב', 25.3-26.3
שבת דורשות טוב תשע"ח (2018), פרשת אמור, יב-יג אייר, 27-28.4
שבת דורשות טוב תשע"ו (2016), פרשת חקת ב-ג תמוז, 8-9.7
שבת דורשות טוב תשע"ט (2019), פרשת במדבר, כו-כז אייר, 31.5-1.6
שבת דורשות טוב תשע"ז (2017), פרשת אחרי מות-קדשים, ט-י אייר, 5-6.5

פרויקטים ותוכניות

השאלת ספרי תורה

פרויקט השאלת ספרי תורה למניינים, תפילות נשים, אירועי בת מצווה ועוד

כנס קולך הדו-שנתי העשירי

סרטונים, תמונות ורשמים מכנס קולך התשע"ח

הענקת אותות הוקרה לנשים פורצות דרך תשע"ח

בערב פתיחת כנס קולך העשירי התקיים אירוע הוקרה לחברות הועד המנהל בארגון לדורותיו. במהלך הערב הוענקו אותות הוקרה לשנת תשע"ח לנשים פורצות דרך בפמיניזם הדתי