הלמדניות

הרבנית מרים רייסלר

חנה פנחסי

ד"ר עינת קורן

עו"ד רחל שקרג'י

יעל ניצנים

ד"ר נוגה בר אור בינג

עתירה גרנביץ

מאירה וולט מארק

הרבנית פרופ' חנה קהת

שרה פרידלנד בן ארזה

טליה ועקנין

פרופסר אלישבע באומרגטן

דפנה חורב בצלאל

הרבנית אילנה פודימן-סילברמן

הרבנית רחל קרן

אסתר שקלים

אורלי גולדנקלג

ירדנה קופ-יוסף

ידידה לובין

אילה פרידמן

הרבנית רינטל מילוא

אסתר פישר

ד"ר הודיה הופמן

ד"ר גליה פולק ארביב

הרבנית שרונה הליקמן

אמירה רענן

רחל ליפשיץ

רבנית שירה מרילי מרוויס

הרבנית מרים רייסלר

בית מדרש ופמיניזם דתי

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

חינוך שוויוני מגדרי

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אימהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים במטרה להציע טווח של פתרונות.