מסעי, סיפור אהבה

מה בין מסעות בני ישראל במדבר לאהבת איש לאשתו? – "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". רחל שרנסקי דנציגר במדרש משלה על פרשת מסעי. 

מעשה בפלוני שנשא אשה וברחה מפניו לבית אביה. הלך אצל חכמים לשאול במה ישיבנה.

אותה שעה היו רבי עקיבא ותלמידיו מעיינים במסעות בני ישראל במדבר. הקשה בנו של רבי עקיבא, מדוע נזכרו המסעות אחד לאחד? עוד הוא מדבר והבעל בא לפניהם לשטוח צרתו.

שאלו רבי עקיבא, וכי מצאה חן בעיניך? ענה לו, הן. המשיך ושאל, וכי אמרת לה זאת בפניה? ענה לו, הן. אמרתי לה הרי את חביבה עליי, הרי את אהובה עלי, ולא נעתרה לי.

צחק רבי עקיבא ואמר, צא ולמד מאהבת המקום עלינו. יכול היה לומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר מרעמסס עד ערבות מואב. ולא כן עשה. ראה שלא שבח אחד בלבד הזכיר הקדוש ברוך הוא, אלא שכל מסע ומסע זכר לנו, ומ"ב חסדים מנה בפנינו. אף אתה לך ומנה בפני אשתך דרכים ודרכי דרכים ומעלות טובות ששימחה אותך בהן.

הלך הבעל ועשה כן, ונתרצתה לו אשתו. שמח רבי עקיבא שמחה גדולה על שזכה להטיל שלום בין איש לאשתו.

תמה בנו והקשה עליו, וכי דומה אהבת המקום לאהבת גבר? ענה לו רבי עקיבא, שיר השירים אינו מטמא את הידיים. מייד הלך בנו וברך את אשתו בפניה ואמר לה מצא אשה מצא טוב. והאירו דבריו את ימי נישואיהם מראשיתם לסופם ומסופם לראשיתם.

בית מדרש ופמיניזם דתי

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

חינוך שוויוני מגדרי

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אימהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים במטרה להציע טווח של פתרונות.

פרשת השבוע

מבחר סרטונים ומאמרים שנכתבו וצולמו על ידי תלמידות חכמים, נשות רוח ורבניות ישראליות מנקודת מבטן על הפרשה

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

פרשת וישלח - החטא ועונשו

מהר"ת מיכל כהנא על התייחסות הפרשנים לדינה ועל העונש שמבצע הפשע ושותפיו קיבלו

במדבר

שתי דקות לשבת

סרטוני פרשת שבוע קצרים ובהם פרשנות אישית, מנקודת מבטן של למדניות, תלמידות כמורות, על הפרשה. הישגי הלימוד הנשי ורוחב יריעותיו הם נכס שצריך להחשף ולהגיע לשער בת רבים

לראות מתוך השחור - חנוכה

לקראת חג החנוכה, יפית גולד, מפרויקט "דורשות טוב" מזמינה אותנו ללימוד על לראות מתוך החושך, ולהבין כי בראיה מתוך החושך טמונה עוצמה גדולה.

נשא – פרשת סוטה

על המסרים החבויים בפרשת סוטה, ועל קולה האילם של אותה אישה הנתפשת ברשת הנסיבות שסביבה