פסח

בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים: מאמרים, דרשות וחידושים על חג הפסח

כתבות בנושא

אחד עשר יום מחורב

שלומית פיאמנטה על הפן הפחות נחגג של חג הפסח - מועד הכניסה לארץ ישראל

אחד חכם ואחד רשע

מדוע הסדר בו מנויים ארבעת הבנים בהגדה שונה מהסדר בו הם מוזכרים בתורה? האם יש סדר הגיוני באופן שבו הם מוזכרים?

אות של הכרה - למנהג הנחת תבשיל בליל הסדר זכר למרים

יעל לוין מציעה לחדש מנהג שורשי: הוספת דג זכר למרים בסדר הפסח