המועצות הדתיות

קורס הכשרה לנשים המכהנות בהרכבים ולממונות במועצות הדתיות בשיתוף קולך, נאמני תורה ועבודה ועמותת כ"ן.

כתבות בנושא

המועצות הדתיות

המועצה הדתית היא המקום בו מתקבלות ההחלטות וניתנים שירותי הדת בכל רשות ורשות.