קורס מובילות תפילה

קורס מובילות תפילה נועד לאפשר לנשים אוהבות תפילה ומוסיקליות לקחת חלק בתפקידים השונים בביה"כ, ללמוד חזנות, הלכות הכנסת ספר תורה, גבאות, ולהעמיק את הקשר האישי שלהן לתפילה.

כתבות בנושא

קורס מובילות תפילה

קורס מובילות תפילה נועד לאפשר לנשים אוהבות תפילה ומוסיקליות לקחת חלק בתפקידים השונים בביה"כ