שבת דורשות טוב

שבת "דורשות טוב" שמה זרקור של השתתפותן של נשים בהנהגה הרוחנית של הקהילה, ויצרה תהליכי עומק בקהילות רבות בציבור הדתי הלאומי.

כתבות בנושא

שבת דורשות טוב

שבת דורשות טוב הינה יוזמה של ארגון קולך בשיתוך מת"ן, מדרשת עין הנצי"ב, מדרשת לינדנבאום, ישיבת דרישה בראש צורים, בית מדרש הראל וארגון רבני בית הלל.