אילה צרויה

כתבות

אסתר - הכל בשמה

מתוך פרשנויות שונות על משמעות שמה של אסתר, ניתן למצוא את תמציתה של המגילה