ד"ר אורית אבנרי

עמיתת מחקר במכון הרטמן. מרצה לתנ"ך בתכנית בארי של מכון הרטמן, במכללת דוד ילין ובבתי מדרשות מגוונים. ד"ר אבנרי חוקרת מקרא בהיבטים ספרותיים, אינטרטקסטואליים ומגדריים.

כתבות

"ותבוא בלט ותגל מרגלותיו" – "ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט"

ד"ר אורית אבנרי מהרהרת בפגישה הדמיונית בין שתי נשים ייחודיות בתנ"ך.