הרב ד"ר בני לאו

כתבות

מצוואתה של מרים

על ההבדלים בין שירת משה- שירת הים ושירת מרים- שירת הבאר, ומשמעותם בהתייחס להנהגה של כל אחד מהאחים.