זאב ספראי

כתבות

נשים מלמדות

זאב ספראי מנסה לענות על השאלה האם מותר לאישה ללמד?

חרש, שוטה וקטן

בין שלושת הפטורים מן המצוות גם האשה זוכה לעתים למעמד דומה. אבל, במערכת ההלכתית היהודית יש חוקים כלליים ויש דיונים פרטניים, באדם הבודד