חיותה דויטש

כתבות

שאלה של תקווה

על מניעיהן של תמר ושל אשת פוטיפר, שתי נשים שלוקחות את גורלן בידיהן