מתי שמואלוף

כתבות

על דמותה של צפורה במדרש

על צפורה, המסמלת ציר של מחשבה חדשה שאפיינה את בנות מדיין.