נעמה שקד

כתבות

בעומקי היאור

מה מתרחש בעומקי היאור? נעמה שקד בשיר על הציפיה לגאולה