רות וולף

כתבות

זוגיות ואהבה במגילת שיר השירים ובראי הפסיכולוגיה

השוואה בין הזוגיות בשיר השירים לבין תפיסות פסיכולוגיות מודרניות לגבי זוגיות בשלה.