רחל אליאור

כתבות

עגנון וחג השבועות במסורת המיסטית

'כמה גדולים מעשי סופרים, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארם אינם מניחים את עבודתם ונוטלים מדמם וכותבים בכתב נפשם ממה שראו עיניהם...' - פרופ' רחל אליאור על עגנון וחג השבועות