רחל רייך

כתבות

שלושה סיפורי אישה - אחות

אין זה מקרה שדמות האישה משמשת במקרא לעתים קרובות כל כך מטפורה לארץ או לאדמה.