שרה סגל כץ

כתבות

וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו: מיוסף ואחיו ליוסף ואחיו

פרשת מקץ ממשיכה את סיפורי יוסף , מן העיסוק ביוֹסֵף ואֶחָיו המרובים אנו יכולות להפנות את המבט אל יוֹסֵף ואָחִיו, בן אונה של אמו ובן ימינו, בן הזקונים של אביו