שרה פרידלנד בן-ארזה

אודותיי:ילידת ירושלים. בת למוכר ספרים ובעל הוצאת ספרים ממשפחה חסידית שוחרת ספר. עורכת, מלמדת מדרש, ניגון וחסידות במדרשות לנשים ובבית מדרש "אלול" וגבאית בקבוצת תפילה לנשים. במסגרת לימודיה לתואר שלישי חוקרת את דרשות האדמו"ר החסידי ר' צדוק הכהן מלובלין. נשואה ליעקב ואם לאליה, אהבה ועלי באר.

 

שרה פרידלנד בן ארזה משוררת, מסאית, מרצה בנושאי חסידות, מדרש, פיוט וניגון ועורכת ספרים. עורכת ראשית של פירוש הרב עדין שטינזלץ לתנ"ך. ספר ההגות שלה 'יהי – מילים כמעשים' יצא במוסד ביאליק בשנת תשע"ה. זוכת פרס שר החינוך ליצירה יהודית בתחום הספרות לשנת תשע"ו

כתבות

טבילה לקראת

שיר ראשון במחזור 'איכה תחת שער המוגרבים', שנכתב בעשרה באב בקיץ תשע"ב, שהביאה אלינו שרה פרידלנד בן ארזה.

"אתה ואני, ניסיון ומעשה"

לכאורה הסתיים סיפור העקדה בכי טוב. ואולם מבין המדרשים מבצבץ ועולה גם קול אחר. שרה פרידלנד בן ארזה מתבוננת במדרשים העוסקים בתגובתה של שרה לעקדה