Kolech Team

כתבות

קשר של אהבה

על פי רוב, כשאנשים נשאלים 'מהו הקשר הזוגי האידאלי בעיניך?', הם עונים: קשר של אהבה, חום, התרגשות ושמחה גדולה. כשאדם דתי חושב על נישואין ועל ברית זוגית, הוא צריך להוסיף גם את ממד האחריות. הרב דוד בן זזון על ההסכם לכבוד הדדי.

בזכות נשים למדניות - מדרשים על ההגדה

חוברת המדרשים ודברי התורה על ההגדה של פסח, אשר נכתבה על ידי כותבות שונות. זמינה עכשיו להורדה באתר קולך.