אילה פרידמן

טירת יהודה

 שיעור בספר מלכים

פתוח לקהל הרחב

'היכל יוסף' 20:30

 

דרשה לאחר התפילה

פתוח לקהל הרחב

לאחר תפילת מוסף 10:30 בבית הכנסת המרכזי