יעל ניצנים

מניין אשכנזי

שיעור לנשים

ליפני מנחה 16:15

 

שיעור לקהל הרחב

בין מנחה לערבית 17:35