שרה פרידלנד בן ארזה

שבת וזוגיות  - דרשה לקהל הרחב

בין קבלת שבת לערבית 

בית הכנסת 'סוכת דוד'

 

טעמי ניגון - על טעמים שטעמו צדיקים חסידיים בניגוניהם - לימוד סדנאי

שיעור לקהל הרחב

ליל שבת בתקוע א'

סעוד שלישית בתקוע ב'