מאירה וולט מארק

כרם שלמה

 דבר תורה לקהל הרחב

שבת בבוקר אחרי התפילה בבית הכנסת