אסתר שקלים

קהילת דולב בהרים

 מזרח ומערב הילכו שניהם יחדיו

שיעור לצעירים ב20:30

שיעור לקהל הרחב ב17:00

בית העם