ד"ר הודיה הופמן

קילת צעירי ציון

דוד ובת שבע - הכיצד?

שיעור  למתפללי בית הכנסת

20:00 בית משפחת כבודי

רחוב ברנר 10

 

מנהיגות מחוץ לקופסא

שיעור לאחר תפילת מוסף בבית הכנסת