בארגון קולך אנו מחויבות לקידום ופיתוח מנהיגות נשית רוחנית מתוך אמונה כי מנהיגות זו בכוחה ליצור את השינויים המשמעותיים ביותר בחברה הדתית ולתרום באופן משמעותי להגברת השותפות הנשים באורחות החיים היהודים. נשים אלו מהוות עתודה מנהיגותית חלוצית. זוהי מנהיגות רוחנית אשר בכוחה לתת מענה רוחני רענן מחד, ומבוסס עמוק בכתוב ובמנהג מאידך.