ר׳ רחל קרן

ראשת בית המדרש בעין הנצי"ב

מוסמכת העברית בתולדות עם ישראל. מוסמכת בר אילן ביהדות ומיגדר. תלמידת הלכה לקראת סמיכה