הרבנית דבורה עברון

 מנהלת המכון למנהיגות הלכתית, חברת קולך ו"בית הלל". גרה במצפה נטופה.