הרבנית נחמה גולדמן-ברש

בעלת תואר שני בתלמוד מבר אילן. סיימתי מכון התלמודי במת"ן, יועצת הלכה מנשמת ושלש שנים בתוכנית הלכתא של מתן. 

 אני מלמדת הלכה בימינו במתן, שעורים בתנ"ך, הלכה וגמרא במכון פרדס ושעורים בנשים והלכה, מדרש וגמרא במדרשת תורה ועבודה.