תירזה פרנקל

תואר שני בפסיכולוגיה, תואר ראשון במדעי היהדות, מינהל חינוכי ופסיכולוגיה, מנהלת בית ספר יסודי במושב חמד.