ד"ר מירי שליסל

ד"ר מירי שליסל, הקימה וניהלה את התיכון לבנות אור תורה סטון רמות בירושלים, שימשה כראש תחום החינוך בקרן יד הנדיב, והיתה מפקחת על הוראת התנ"ך ובמסגרת זו שינתה את תכנית הלימודים ודרכי ההוראה בתנ"ך.

היום מירי משמשת כסמנכ"לית פדגוגית של עמותת דעת ועומדת בראש המרכז להתחדשות פדגוגית 'לדעת' שפועל בבתי ספר לקידום הוראה ולמידה.