ד"ר אורית אבנרי

מרצה למקרא במרכז האקדמי שלם. עמיתת מחקר במכון הרטמן.