שרה פרידלנד בן ארזה

עורכת ראשית של ביאור הרב שטינזלץ לתנ"ך, משוררת וכותבת מסות הגותיות (פרסמה שני ספרי שירה וספר הגות).

בעברי מרצה בתחומי מדרש, חסידות, פיוט וניגון ומגדר במדרשות ובבתי מדרש שונים. באקדמיה חקרתי את הגותו של ר` צדוק הכהן מלובלין. פעילה בקבוצת תפילה לנשים.