הרבנית בתיה קראוס

יועצת הלכה בוגרת המכון התלמודי במתן לומדת בהלכתא . מלמדת במתן ירושלים ורעננה שואלת ומשיבה בתוכנית מורות הלכה במתן רעננה.

עובדת סוציאלית בהכשרתי מתעסקת בחיבורים בין הלכה וחברה.