אורית מלכה

כותבת דוקטורט בפקולטה למשפטים בתל אביב, בנושא דיני עדות בהלכה התנאית. עמיתת מחקר בתוכנית משכילות במכון הרטמן.

הקמתי והובלתי במשך שלוש שנים את בית המדרש 'מסתברא'- מקום ירושלמי לתלמוד בבלי.