ד"ר חנה אדלר לזרוביץ

רופאת נשים בסורוקה, משיבה בהלכה בהלכות נדה. מלמדת הלכה במדרשת באר בירוחם.