שלומית בוני

נושאים: הלכה,

חברה בקבוצת "ערבות" הלומדות את תורתם של חכמי עדות המזרח.

תואר ראשון בספרות ומחשבת ישראל, לימודים במדרשה לנשים בר אילן במשך 4 שנים, עובדת בחכם היומי של כל ישראל חברים.