פרופ' חביבה פדיה

משוררת וסופרת ישראלית. חוקרת תרבות ויהדות, פרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה של עם ישראל.

ראש מרכז אליישר לחקר תרבות יהדות ספרד והמזרח באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מופקדת קרן מתנאל בקמפוס וחברת המועצה להשכלה גבוהה.

חוקרת עמיתה במרכז מצוינות "דעת המקום" – המרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני.