אראלה ידגר

נושאים: תנ"ך,

מרצה לתנ"ך וחינוך, מלמדת בבתי מדרש שונים.

תלמידתה של פרופ' נחמה ליבוביץ' וחוקרת תורתה