אסתר שקלים

עיר: כפר הרא"ה

כפר הרוא"ה

שוררת וחוקרת קהילות ישראל. "מזרח ומערב- היילכו שניהם יחדיו?":

שיעור

לקהל הרחב

אחה"צ בשבת

כפר הרוא"ה