אילה יבגי

עיר: צפת

צפת

מי בז ליום קטנות- בניין ירושלים בימי שיבת ציון:

לקהל הרחב

אחרי תפילת שחרית

מניין יחדיו,

מתנ"ס בלום, רח' הרצל צפת

הדיבור וסודו של המדבר:

שיעור נשים

17:00

בית הכנסת אגודת אחים (הונגרים),

רח' הרצל צפת