שרה עברון

עיר: נתניה

נתניה

גולה או תפוצה - אנחנו ויהודי ארצות הברית- תובנות ממסע:

לימוד ודיון לצעירים

22:30

סניף בנ"ע מרכז נתניה 7

 

עקרונות פרשניים לפיענוח סודו של ספר במדבר, בעקבות הרב יונתן זקס:

לקהל הרחב

18:30

אולם בית הכנסת "בית מאיר"

רח' משה שפירא 40 נתניה