מוריה תעסן מיכאלי

עיר: קיבוץ לביא

קיבוץ לביא

 

כל קדושה שהיא תלויה בדבר – שיעור לפרשת במדבר וליום ירושלים

קהל רחב

11:30

קיבוץ לביא

 

לא תלך רכיל בעמך ו/או לא תעמוד על דם רעך

קהל רחב

17:00

קיבוץ לביא