הרבנית שורלה רוזן

עיר: גבעת שמואל

גבעת שמואל

נקראנו לדגל - רק שאין לנו דגל אחד (פ"ש):

קהל רחב

אחר התפילה בבוקר

בית כנסת 'היכל יהודה'

שדרות העצמאות

גבעת שמואל

 

אל תעיר לי! גבולות הגזרה של ערבות הדדית (הלכה):

קהל הרחב

17:30

בית כנסת צעירי הגבעה

רחוב הנשיא 57

גבעת שמואל